Arcot-missionen, missionsvirksomhed i Arcot-distriktet i Sydindien, siden 1863 varetaget af Det Danske Missionsselskab. Hovedvægten lå på evangeliserende mission, skolevirksomhed og fra begyndelsen af 1900-t. medicinsk arbejde. Fra 1951 blev Arcot-missionen en selvstændig kirke under navnet The Arcot Lutheran Church.