Archaea

Archaea. Varm kilde i Yellowstone National Park. Mange arter lever på steder, hvor forholdene er for ekstreme for alle andre levende organismer. Visse former kan fx overleve temperaturer over 100 °C; dette kræver, at de har nogle særlige proteiner, der ikke ødelægges af varmen.

.

Archaea lever bl.a. i varme kilder, her Morning Glory Hot Spring, Yellowstone National Park, USA.

.

Artikelstart

Archaea, Archaebacteriaceae, arkebakterier, betegnelse for en gruppe mikroorganismer, der repræsenterer deres egen udviklingslinje, forskellig fra eubakterier (egentlige bakterier) og eukaryoter (alle andre organismer). På trods af en ofte stor morfologisk (formmæssig) lighed med bakterier har sekvensanalyse af ribosomalt RNA og andre makromolekyler vist, at Archaea ikke er nærmere beslægtet med bakterier end med eukaryoter. Særegent for Archaea er også en speciel sammensætning af cellevæggen (når den findes) og cellemembranen. Archaea har ligesom bakterier en prokaryot cellestruktur, dvs. de har ikke organeller og cellekerner afgrænset af membraner. Gruppen kan fysiologisk inddeles i tre hovedgrupper:

Faktaboks

Etymologi
Ordet Archaea er latin neutr. plur. af græsk archaios 'gammel, oprindelig', af arche 'begyndelse, oprindelse'.

Ekstreme halofiler lever i vand med meget høj saltkoncentration, specielt i uafvandede indsøer, fx i Det Døde Hav, hvor de kan ses som en rødlig farve i vandet. De er normalt iltkrævende (aerobe) organismer. I iltfattige omgivelser kan de udnytte energien fra sollys ved hjælp af proteinet bakterierhodopsin.

Methanogener lever i helt iltfrie (anaerobe) miljøer, fx i sø- og havsedimenter, i tarmsystemet hos visse dyrearter og i organisk affald, hvor de udgør et vigtigt led i nedbrydningen af organisk materiale, idet de reducerer acetater og kuldioxid til metan (sumpgas). Methanogener anvendes kommercielt til fremstilling af biogas i dekomposteringsanlæg.

Ekstreme thermofiler lever ved meget høje temperaturer — op til 120 °C for enkelte arter — og får energi ved at reducere svovl til svovlbrinte i anaerobe omgivelser. Enkelte arter kan også leve i et aerobt, surt miljø ved at oxidere svovl til svovlsyre. Ekstreme thermofiler anvendes inden for bioteknologien til fremstilling af varmestabile enzymer. Genetiske undersøgelser peger på, at de ekstreme thermofiler er tættest beslægtet med de oprindelige urorganismer, som alt liv på Jorden stammer fra.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig