Araxes, det antikke navn på floden Araks i Lilleasien.