Arai Hakuseki, 1657-1725, japansk digter, videnskabs- og statsmand. Selv om Japan var isoleret fra omverdenen på Arais tid, var han i sin egenskab af Tokugawa-shogunatets rådgiver velinformeret om begivenhederne ude i den store verden og velbevandret både inden for historie, geografi og filosofi. Men først og fremmest var han en digter, som i sin samtid var kendt også i Korea og Kina. Hans vigtigste litterære værk er selvbiografien Medens kviste lægges på bålet (ca. 1716), som anses for kimen til moderne japansk prosakunst.