Appian, Appianos, 100-t. e.Kr., græsk historiker og embedsmand fra Alexandria; fik romersk borgerret og blev kejserlig prokurator. Appians hovedværk er 24 bøger om Roms historie fra de tidligste tider til Vespasian. Ca. 11 bøger er helt bevaret, bl.a. om de puniske krige og borgerkrigene, andre kun delvis. Appian kompilerede nu tabte værker og er især vigtig for samfunds- og socialhistorie som kilde fx til Gracchernes revolutioner. Dansk oversættelse ved K. Hude 1919-20.