Apollos var én af den tidlige kristendoms store forkyndere, omtalt i Apostlenes Gerninger, 18,24-19,1 og i 1. Korintherbrev. Apollos var fra Alexandria, skolet i retorik og i allegorisk udlægning af de jødiske skrifter. Han virkede som vandreprædikant og udlagde kristendommen i spiritualistisk retning. Apollos' optræden i menigheden i Korinth, som Paulus havde grundlagt, førte til fraktionsdannelse, som truede Paulus' autoritet.