Anytos, athensk strateg i 409-408 f.Kr. og en af de ledende statsmænd ved genindførelsen af demokratiet i 403. I 399 optrådte han som en af de tre offentlige anklagere i processen mod Sokrates.