Anukis er en egyptisk gudinde for oversvømmelse. Anukis' hovedkultsted lå ved Sehel og Elefantine, hvor man mente, at Nilens kilder var. Hun afbildes som kvinde med sivkrone.