Anton Nielsen, 1827-1897, dansk forfatter. Efter nogle år som lærer og højskoleforstander, vakt for det grundtvigske af Ernst Trier, slog han igennem med de sjællandske almuefortællinger Fra Landet. Billeder af Folkelivet, 1-3 (1866-69) og de fynske skildringer Fattigmands Færd, 1-3 (1885-86). Nielsen var en meget produktiv og meget læst repræsentant for den såkaldte skolelærerlitteratur.