Anton Martin Schweigaard var en norsk jurist og politiker. Han blev i 1840 professor i retsvidenskab i Kristiania (Oslo) med strafferet og procesret som hovedfag. 1842-69 var han medlem af Stortinget, hvor han spillede en central rolle og nød stor anseelse som hovedansvarlig for bl.a. den liberalisering af næringslovgivningen, som gennemførtes i Norge i midten af 1800-tallet.