Anton F. Bruun, Anton Frederik Bruun, 1901-1961, dansk zoolog; efter magisterkonferens 1926 blev han ansat ved Kommissionen for Havundersøgelser. Skelsættende blev hans deltagelse i Dana-ekspeditionen 1928-30 med påfølgende bearbejdelse af samlingerne (bl.a. disputatsen fra 1935 om flyvefisk). I 1938 kom han til Zoologisk Museum. 1945-46 var han leder af Atlantide-ekspeditionen langs Vestafrikas kyst og 1950-52 af Galathea-ekspeditionen Jorden rundt. Den befæstede hans ry, og han var til sin død en ledende skikkelse inden for opbygningen af internationale havforskningsorganisationer og den første præsident for Intergovernmental Oceanographic Commission under UNESCO; et amerikansk forskningsskib opkaldtes efter ham.