Antoine Pinay, 30.12.1891-13.12.1994, fransk politiker. Pinay tilhørte den moderate højrefløj; fra 1936 var han medlem af Nationalforsamlingen, hvor finanspolitik var hans speciale. Hans tid som regeringsleder og finansminister i 1952 gjorde ham populær, bl.a. fordi han fik dæmpet inflationen og indført pristalsreguleret mindsteløn. Som udenrigsminister i regeringen Faure 1955-56 spillede han en vigtig rolle i forbindelse med Marokkos uafhængighed, og han var med til at bane vejen for den fransk-tyske udsoning. 1958-59 var han finansminister og justerede fransk økonomi til EF. Efter 1960 trak han sig gradvis tilbage til lokalpolitik, men var i mange år fortsat rådgiver for skiftende højreregeringer.