Antoine Pevsner, 30.1.1886-12.4.1962, russisk-fransk maler og billedhugger. Pevsner blev uddannet som maler i Kyjiv og opholdt sig i perioder 1911-14 i München og Paris, 1915-17 med broderen Naum Gabo i Norge, derefter i Moskva. Pevsner arbejdede med næsten monokrome, kubistisk prægede, malede kompositioner og underskrev i 1920 Gabos "realistiske manifest", der indvarslede den konstruktivistiske retning i russisk kunst. Efter at være emigreret til Paris i 1923 begyndte han at omsætte sine malede kompositioner til relieffer og fri, abstrakte skulpturer, nært beslægtede med Gabos arbejder.