Antoine Momoro, 1756-1794, fransk politiker. Under Den Franske Revolution blev Momoro en af de førende skikkelser i Cordeliersklubben og dermed ansvarlig for protestaktionen mod kongemagten på Marsmarken 17.7.1791. Han var ophavsmand til slagordet "frihed, lighed, broderskab", som snart blev indskrevet på offentlige bygninger. Momoro bidrog til Girondens fald, men pga. sin radikalitet vakte han Robespierres mishag og blev guillotineret.