Antoine Arnauld, 1612-1694, fransk teolog, jansenistisk leder under opgøret med jesuitterne og den franske statsmagt. Striden stod dels om den katolske praksis, hvor Arnauld i De la fréquente communion (1643) advarede mod altergang i tide og utide; dels om jansenismens grundbegreber, som han i flere åbne breve forsvarede mod anklager for kætteri. Hans stil var for tung til at slå igennem, men det afgørende jansenistiske kampskrift, Pascals Provinsialerbreve, bygger på hans teologiske ekspertise. Inden for sprogfilosofi udgav Arnauld sammen med Claude Lancelot Grammaire générale et raisonnée (1660), som knæsætter princippet om indlæring af fremmedsprog på modersmålets præmisser; endvidere den af Descartes inspirerede La Logique ou l'art de penser (s.m. Pierre Nicole, 1662), som placerer erkendelse og værdiudsagn forud for selve det logiske ræsonnement.