Antillerstrømmen er en havstrøm i Atlanterhavet med udspring i Den Nordlige Ækvatorialstrøm. Den løber mod vest langs med Antillerne og mellem Bahamas og Florida. Strømmen er hovedkilden til Golfstrømmen.