Anti-Corn-Law League, britisk organisation, grundlagt 1838 i Manchester med det formål at bekæmpe den told på korn, som var indført med kornlovene i 1815 for at begrænse import af korn til Storbritannien. Under ledelse af John Bright og Richard Cobden blev organisationen en magtfuld politisk bevægelse. Ud fra stærkt liberalistiske idéer anså Bright og Cobden lovene for at være årsag til høje fødevarepriser og desuden symbol på beskyttelsen af godsejernes landbrugsinteresser; de mente, at frihandel ville reducere omkostningerne og fremme industrien. Anti-Corn-Law League havde sit udspring i middelklassen, men fik også tilslutning fra dele af chartistbevægelsen. I 1842 gennemførtes en nedsættelse af korntolden, og i 1846 blev den efter forslag fra sir Robert Peel fuldstændig ophævet. Organisationen opløstes 1849 og blev til dels udgangspunkt for Manchesterskolen.