Anthony Downs er en amerikansk politolog. Downs er en af pionererne inden for den nye politiske økonomi. I sit mest kendte værk An Economic Theory of Democracy (1957) analyserer han partiers og vælgeres adfærd under forudsætning af, at begge handler rationelt: Partier udformer deres politik alene med henblik på at opnå den størst mulige vælgertilslutning; vælgere stemmer på det partis politik, som forventes at bringe dem den størst mulige nytte. Under visse omstændigheder følger heraf medianvælgerteorien: Den vindende politik vil være den, der ligger tættest på præferencen hos vælgeren i midten.