Anthony Ashley Cooper Shaftesbury, 1801-1885, britisk politiker. Shaftesbury var medlem af Underhuset 1826-41 og 1842-51 og fra 1851 af Overhuset som 7. earl af Shaftesbury. Han var en af de virksomste talsmænd for en religiøst begrundet regulering af arbejdsforholdene, bl.a. hvad angik begrænsning af børnearbejde i kulminerne, arbejdstiden og opførelse af arbejderboliger. I 1878 stod han bag en egentlig arbejderbeskyttelseslov.