Anthologia Latina, (lat. 'Den latinske antologi'), en samling af senantikke digte, som fik stor betydning for middelalderens poesi. Antologien (gr. 'blomsterbuketten'), som oprindelig vistnok var på 24 bøger, blev til i Karthago i de sidste år af vandalernes herredømme Nordafrika (429-534 e.Kr.). I de bevarede afsnit er digtene grupperet dels efter forfatter, dels efter genre. Antologien rummer ældre (Pervigilium Veneris), men også samtidige digteres værker og er således en vigtig kilde til senantikkens poesi.