Anonymus Jamblichi, betegnelse for en græsk tekst fra ca. 400 f.Kr. Den er rekonstrueret ved hjælp af den nyplatoniske filosof Jamblichos' skrift Protreptikos og argumenterer imod sofisterne og for godhed (arete), lov og ret som basis for succes i samfundslivet.