Annibale Caro, 1507-1566, italiensk litterat, gejstlig, embedsmand ved Farnesehoffet. Caro dyrkede mange genrer; bl.a. brevet og digte i Petrarcas stil. En komedie Gli straccioni (De lasede) er blandt epokens bedste. Hovedværket er dog hans berømte italienske oversættelse af Æneiden (1589); en gendigtning, der skulle bevise, at folkesproget nu havde nået et stade, hvor det kunne konkurrere med latinen. Caro er den typiske repræsentant for senrenæssancens raffinerede formkult.