Anne Marie Louise d'Orléans de Montpensier, La grande mademoiselle, 1627-1693, hertuginde af Montpensier, datter af Gaston d'Orléans, Ludvig 13.s bror. Hertuginden af Montpensier blev anset for et af de bedste partier i Europa. Imidlertid led hendes planer om et kongeligt ægteskab skibbrud. I 1652 kastede hun sig sammen med sin far ind i Fronden og støttede personligt prinsen af Condés oprørshær i Paris. Under sit eksil i de følgende år skrev hun sine erindringer, der er en af hovedkilderne til disse års historie. I 1657 vendte hun tilbage til hoffet, og i 1681 lykkedes det hende efter årelang modstand at blive gift med sin elsker, Antonin Nompar de Carmont Lauzun (1633-1723), som hun senere blev skilt fra.