Anne Krabbe var en dansk adelsdame. Anne Krabbe hørte til blandt tidens lærde adelsdamer. Hun udgav flere skrifter, og en del af hendes samlinger af antikviteter og håndskrifter er bevaret, heriblandt afskrifter af breve, våbentegninger, folkeviser og en lægebog. I hendes kunstkammer fandtes bl.a. Christian 1.s rejsealter, nu på Nationalmuseet.