Anne Hardenberg var en dansk adelsdame. Anne Hardenberg indtrådte senest i 1557 i dronning Dorotheas tjeneste, hvor hun forblev til dronningens død i 1571. To år senere ægtede og mistede hun Oluf Mouritsen Krognos (1535-1573), som allerede havde bejlet til hende i 1558; sine sidste år levede hun som enke på Bregentved. Anne Hardenberg er mest kendt for sit kærlighedsforhold til Frederik 2. fra midten af 1550'erne indtil kongens forlovelse i 1571 med Sophie af Mecklenburg. I 1569 forlød det, at kongen ville gifte sig med en dansk adelsdame, formodentlig Anne Hardenberg, men noget formaliseret forhold blev der aldrig tale om.