Anne Bruun, 1853-1934, dansk lærer, aktiv i kvindebevægelsen. Anne Bruun tog lærereksamen i 1874 og var ansat i det københavnske skolevæsen frem til 1920. Hun rejste som den første kravet om ligeløn for mandlige og kvindelige lærere (1889) og blev den første kvinde, der fik sæde i Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse (1900-15). Sideløbende hermed var hun aktiv i kvindebevægelsen og i kampen mod prostitution.