Annales Danici medii aevi, (lat. 'Danske annaler fra middelalderen'), titel på Ellen Jørgensens udgave fra 1920 af de danske annaler på latin. Værket er stadig den bedste udgave pga. Ellen Jørgensens grundige redegørelse for annalernes indbyrdes afhængighed og overlevering; udgaven har imidlertid den svaghed, at de dansksprogede annaler ikke er medtaget.