Anker Kyster, 1864-1939, dansk bogbinder. Efter svendeprøve i Horsens 1882 drog han på valsen i flere lande og etablerede i 1892 eget værksted i København. Han blev nært forbundet med kunstnere som Th. Bindesbøll og Johan Rohde og lod sig påvirke af historiske stilarter, ligesom han genindførte glemte typer af bakkemarmorpapirer. Kyster virkede s.m. xylograf F. Hendriksen for den unge Forening for Boghaandværk og blev også stærkt optaget af undervisning, organisationsarbejde og fagligt forfatterskab. Firmaets renommé er opretholdt af de senere indehavere, Henrik Park, Bent Andrée og Mogens Dickow Lund.