Angra Mainju, (avestisk 'den fordærvvoldende ånd'), ond ånd i zarathustrismen. Angra Mainju og Spenta Mainju optræder i gathateksterne som to tvillingeånder; de er guden Ahura Mazdas skabninger og eksisterede fra verdens begyndelse. Som en forudsætning for Zarathustras dualistiske verdensopfattelse var de blevet udstyret med en fri vilje. Angra Mainju valgte det onde og blev dermed ophavsmand til sygdom, mørke, løgn og død i den af den gode gud skabte verden. Derfor er mennesket nødsaget til at vælge mellem godt og ondt. De, der følger Angra Mainju, vil efter døden opholde sig i det helvede, som Angra Mainju behersker. I kampen for verdens fordærv har Angra Mainju som sine hjælpere de indoiranske guder dajvaerne. Hans ødelæggende vilje er begrænset i tid, idet verdensforløbet, som er identisk med opgøret mellem Angra Mainju og Ahura Mazda, vil resultere i Angra Mainjus totale destruktion, hvorefter det gode vil herske uindskrænket i salighedsriget.