Angilbert, ca. 750-814, Karl den Stores hofkapellan og gift med hans datter Bertha, med hvem han fik sønnen Nithard. I 790 blev han abbed i St.-Riquier i Nordfrankrig. Han fik stor politisk indflydelse og skrev bl.a. digte.