Angersfragmentet, håndskrift, der består af fire blade af Saxos Danmarkshistorie, Gesta Danorum. Skriften daterer det til ca. 1200, og udformningen i grundtekst med varianter og tilføjelser tyder på, at fragmentet er en del af Saxos egenhændige kladde. Det blev i 1863 fundet som fyld i et bogbind i den franske by Angers og i 1878 erhvervet af Det Kgl. Bibliotek.