Anemurium, oldtidsby i Kilikien, nuværende Eski Anamur i Tyrkiet. Anemurium er delt i en lavby og en højby. De vigtigste fund er en nekropol med 350 individuelt nummererede grave fra 1. til 4. årh. e.Kr., et teater, et odeion og tre badeanlæg.