Andrew Marvell, 1621-1678, engelsk digter. Som embedsmand var han centralt placeret i periodens stormfulde politiske liv, først under den puritanske republik (1642-60), senere som parlamentsmedlem efter kongedømmets genindførelse i 1660. Under det genindførte kongedømmes opgør med republikanerne talte Marvell den anti-royalistiske digter John Miltons sag og reddede ham fra dødsstraf. Hans digte, der med deres dristige billedsprog vækker mindelser om den såkaldt metafysiske stil, kredser ofte om landlivets filosofisk gavnlige glæder ("The Garden"), men tager efterhånden en satirisk-polemisk retning med bitre udfald mod det udbredte magtmisbrug ved hof og i stat (fx i Last Instructions to a Painter, skrevet 1667, udgivet 1689). Marvells mest berømte, ofte antologiserede digt er det erotisk-humoristiske "To his Coy Mistress", der advarer den tilbedte om ikke at spilde tiden, men elske nu — for efter døden kan en jomfru vente mindre attraktive elskere: "Then worms shall try/ That well-preserved virginity". Se også Metaphysical Poets.