Andrej Osterman, egl. Heinrich Johann Friedrich Ostermann, 1686-1747, tysk-russisk statsmand. Osterman var født i Bochum og havde studeret ved universitetet i Jena, før han i 1703 trådte i Peter 1. den Stores tjeneste. Han fik sit gennembrud under fredsforhandlingerne i Nystad i 1721, og som belønning fik han sæde i det nyoprettede Udenrigskollegium. 1723-40 var han kollegiets vicepræsident og 1725-40 tillige vicekansler. Han var medlem af Det Øverste Gehejmeråd 1726-30 og af Ministerkabinettet 1731-41. Efter Peter den Stores død i 1725 var Osterman den faktiske leder af Ruslands udenrigspolitik, og han dannede skole i den russiske forvaltning ved at indføre den europæiske interesselære og magtbalancefilosofi. Efter Elisabeth Petrovnas paladsrevolution i 1741 faldt han som offer for den antityske stemning og blev forvist til Sibirien.