Andrej Markov, 14.6.1856-20.7.1922, russisk matematiker, var uddannet og arbejdede i Sankt Petersborg. Markov var elev af Tjebysjov og ydede væsentlige bidrag til sandsynlighedsregning, fx vedrørende den centrale grænseværdisætning, men er især kendt for som den første at have studeret eksempler på de såkaldte Markov-processer. Han udgav en lærebog i sandsynlighedsregning, der fik stor betydning for fagets senere udvikling, specielt i Sovjetunionen.