Andreas Holmsen, 1906-1989, norsk historiker, professor ved universitetet i Oslo 1955-75. Holmsen var foregangsmand for udviklingen af norsk lokalhistorie som videnskabelig disciplin på linje med rigshistorien. Blandt hans hovedværker er Norges historie (1939) og Fra Linderud til Eidsvold Værk, 1-2 (1946-71).