Andreas Bjørn, 1703-1750, dansk erhvervsmand. Bjørn iværksatte i begyndelsen af 1730'erne en omfattende handel med tømmer i København og opnåede desuden ret til leverancer af tømmer, proviant og kanoner til både flåden og hæren. I 1735 iværksatte han tillige et omfattende inddæmningsarbejde på Christianshavn og lod anlægge et skibsværft på det inddæmmede areal. Også handelen på Vestindien, Island og Grønland havde hans store interesse.