Andreas And, d. 1317, domprovst i Uppsala. Han blev uddannet i Paris, indtrådte i Uppsala domkapitel, blev 1278 domprovst og nævnes i 1288 og 1303-04 også som kongens råd. I Paris stiftede han et kollegium for svenske studerende, i Uppsala gav han gods til katedralskolen og lod fra 1302 opføre et helligåndshus. Hans virke med udfærdigelsen af den upplandske landskabslov, som blev stadfæstet af kongen 1296, sikrede kanonisk ret indflydelse på svensk sædvaneret.