Andrée Chedid var en fransk forfatter, født i Cairo af libanesiske forældre. Hun flyttede til Paris i 1946. Egypten og Libanon danner ofte rammen om handlingen i hendes mange romaner (Les Marches de sables, 1981, og La Maison sans racines, 1985), men det er nok så meget i poesien, at hun søger "et levet land". Hendes digteriske sprog er enkelt, med korte, koncise sætninger. Indholdmæssigt er hendes samlinger af en stor rigdom, kredsende om almenmenneskelige temaer som tid og død: "Jeg søger den Anden / Med skriften som udtryk / Aner jeg langt borte / Den kvinde jeg har været." Hendes sidste samling (L'Étoffe de l'univers, 2010) giver resignerede billeder af alderdommen og døden. Andrée Chedid var medlem af L'Académie française.