André Tardieu, 1876-1945, fransk moderat højrepolitiker, deputeret 1914-24 og 1926-36. Tardieu var Clemenceaus medarbejder ved fredskonferencen i Versailles i 1919. Han var minister for offentlige arbejder 1926-28, indenrigsminister 1928-29 og landbrugsminister 1931-32. Som Frankrigs dominerende politiker (tre gange regeringsleder) 1929-32 iværksatte han moderniseringsprojekter for landbruget og reformerede både det sociale sikkerhedssystem og skolevæsenet. Fra 1932 gled Tardieu mod højre, kritiserede forfatningen og viste endog sympati for de antiparlamentariske ligaer. Han blev minister under Gaston Doumergue efter de højreekstremistiske optøjer 6.2.1934, men da hans lovforslag om styrkelse af den udøvende magt blev nedstemt, og regeringen faldt, trak han sig definitivt ud af politik.