André Oscar Wallenberg, 1816-1886, svensk bankmand, politiker og publicist, grundlægger af det wallenbergske finansdynasti. Wallenberg var uddannet søofficer, men engagerede sig tidligt i en civil karriere, hvor hans vigtigste indsats blev en modernisering af det svenske bankvæsen. Han grundlagde i 1856 Stockholms Enskilda Bank, var medstifter af Skandinaviske Kreditaktiebolaget 1863 og bidrog til reformer i banklovgivningen 1864 og 1874. En overgang var han Stockholms største skibsreder. Politisk tilhørte Wallenberg den borgerlige venstrefløj; han var medlem af Riksdagen fra 1853 og virkede for kvindernes ligestilling. Herudover var han bl.a. medgrundlægger af adskillige aviser. Internationalt var Wallenberg højt anset, mens han i hjemlandet forblev omstridt.