André Jolles, 1874-1946, hollandsk-tysk kulturhistoriker og litteraturteoretiker. I hovedværket Einfache Formen (1930) søgte han at bestemme den særlige tanke- og formstruktur i en række små genrer som legende, gåde, eventyr mfl. Jolles rækker tilbage til Goethetidens idealisme og frem til sin eftertids strukturalisme.