André Gunder Frank, 24.2.1929-23.4.2005, tysk-amerikansk nationaløkonom. Efter uddannelse i USA opholdt Frank sig i Latinamerika, hvor historiske studier dannede basis for hans stærke kritik af ortodokse udviklingsteorier. Som afhængighedsteoretiker forklarede Frank underudvikling som et resultat af koloniudbytningen og ulandenes integration i det kapitalistiske verdenssystem. Ifølge Frank er kapitalismen et internationalt system, hvori metropoler gennem varehandel dræner satelitterne for deres overskud. Han kaldte dette for "udvikling af underudvikling" og så som den eneste udvej en afkobling fra systemet kombineret med indførelsen af socialisme. Franks vigtigste værk er Capitalism and Underdevelopment in Latin America (1967).