André Chénier, 1762-1794, fransk digter og politisk skribent. I André Chénier virkeliggøres et dannelsesideal, hvor arven fra oldtiden mødes med videnskab og filosofi fra den europæiske oplysningstid, Aristoteles med Newton og Voltaire. I de stort tænkte, men ufuldendte episke digte Hermès og L'Amérique besang Chénier menneskehedens fremskridt fra antikken til den amerikanske uafhængighedskrig, og da revolutionen brød ud i Frankrig, hilste han den velkommen med en ode til den grundlovgivende forsamling. Den politiske udvikling gjorde ham imidlertid hurtigt kritisk over for systemet, og i 1794 blev han henrettet som revisionist. Chéniers elegier og hyrdedigte efter klassisk forbillede kom først ud i 1819 og fik betydning for fransk romantik. Hans skæbne under revolutionen bidrog til at skabe en Chénier-kult hos den unge generation.