Anders Uhrskov, 1881-1971, dansk bibliotekar, forfatter og folkemindesamler, bl.a. til Dansk Folkemindesamling. Han var 1907-34 lærer ved Frederiksborg Højskole i Hillerød; samtidig var han siden indvielsen i 1925 leder af Nordsjællandsk Folkemuseum ligeledes i Hillerød. 1933-51 var han bibliotekar (fra 1943 overbibliotekar) ved Hillerød Folkebibliotek. Uhrskov skrev og udgav et stort antal kulturhistoriske bøger, heriblandt Nordsjællandsk Landsbyliv (1918) om tidligere tiders bondeliv i Vejby og Tibirke Sogne, foruden flerbindsværker, fx Friskolefolk 1-2 (1931), Dansk Folkevid 1-3 (1935-42) og Det danske sind 1-9 (1964-69).