Anders Nielsen, 1862-1914, dansk politiker. Anders Nielsen overtog i 1888 sin fars husmandssted ved Viborg. Han var MF for Venstrereformpartiet fra 1890 og blev hurtigt en ledende skikkelse i partiet, bl.a. som formand 1902-08. I 1901 blev han formand for Finansudvalget og i 1908 statsrevisor. 1908-09 og 1910-13 var han landbrugsminister. Anders Nielsen var en betydelig agitator og organisator og fastholdt som husmand Venstres sociale traditioner fra forfatningskampens tid.