Anders Kjær, 10.8.1919-4.6.2012, dansk kemiker, professor i organisk kemi ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1957-68 og ved DTU 1968-89. Anders Kjær ydede væsentlige bidrag til forståelse af fundamentale problemstillinger inden for naturstofkemi og organisk-kemisk syntese. Han var præsident for den organisk-kemiske division af IUPAC, gæsteprofessor ved mange universiteter og medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab (1962) samt af flere andre akademier.