Anders Christian Jensen-Haarup, 1863-1934, dansk amatørentomolog. Han var læreruddannet og virkede fra 1907 i Silkeborg, som i en årrække var et centrum for insektfaunistik. Jensen-Haarup grundlagde tidsskriftet Flora og Fauna, og til Danmarks Fauna skrev han bindene om træbukke, tæger og cikader. Hans værdifulde insektsamling, som gik til Zoologisk Museum, indeholdt blandt andet materiale samlet under to ophold i Argentina.