Anders Billow var en svensk bogkunstner, fremragende ved sin typografiske formgivning af illustrerede værker. Hans arbejder fra ca. 1930, bl.a. Svenska Turistföreningens årsbok, betød et gennembrud for den asymmetriske typografi i Sverige; Billow var nok funktionalist, men forfaldt aldrig til udvendig "funkis".