Anders Bille, 1477-1555, dansk rigsråd. Anders Bille var lensmand på Stegehus, og udnævnelsen til rigsråd i 1523 gjorde ham til en af de førende adelsmænd under Frederik 1. Under Grevens Fejde kom han ufrivilligt på tabernes side; han endte i fangenskab og mistede len og plads i rigsrådet. Alligevel formåede den altid loyale Anders Bille at genvinde sin position; i 1539 genoptog Christian 3. ham i rigsrådet og gjorde ham til statholder på Københavns Slot.